hijink & zoannemieke hijink

teamcoaching

uitgangspunten van de teambegeleiding door hijink & zo:

 • oog voor de inspanningen van een groep om een balansverstoring te herstellen
 • gerichte interventies op wat het team versterkt en gezond maakt
 • na een fusie of organisatieverandering is hernieuwde binding en mentale hercontractering wezenlijk
 • teams en teamleden laten symptomen zien die vertellen over de systeemdruk
 • op zoek naar de eerst mogelijke beweging
 • zicht op hardnekkige (overlevings)patronen  
 • aansluiten op de team-ontwikkelingsfases: wat is er nu nodig?

 


hoe het werkt: 

 • intakegesprek als gezamenlijk onderzoek
 • keus voor begeleidingsvorm per situatie
 • systemische wetten -binding, ordening, balans en bestemming- vormen de basis
 • bij de teamfasen aansluiten
 • teambijeenkomst met afgestemd programma
 • meelopen zolang het dienend is

voorbeelden van activiteiten:

 • teambijeenkomst met systemische interventies:  'Wat ik zou kunnen zeggen is dat de samenwerking  goed is en het vertrouwen steeds beter wordt.' (teamlid zorginstelling na een bijeenkomst met organisatieopstellingen)
 • intervisie:   'Teamgevoel, in dezelfde richting kijken, naast elkaar, meer veiligheid, verantwoordelijkheid nemen, zelf uitspreken van lastige zaken, autonomer, herkennen van oude patronen in het team. (deelnemers over de opbrengsten van begeleide teamintervisie) 
 • teamcoaching met paarden‘Een prachtige, leerzame, en effectieve teambuildingsessie. We leerden via de oefening in de paardenbak over onszelf, over elkaar, over de manier waarop wij leiderschap uitoefenen of de wijze waarop een paard leiding ontvangt.’  (interim-teamleider bij een bank na paardencoaching met het team public-affairs)
informatieaanvraag teamcoaching: