hijink & zoannemieke hijink

mediation

Mediation geeft opluchting = 'verlichting van zorgen' (Van Dale)

hijink & zo richt zich op herstel van betrekkingen en biedt:

 • Begeleiding bij mediation bij conflicten in de werkomgeving (collega's, teams, samenwerkingspartners, bestuurders, management, organisaties) 
 • Begeleiding bij mediation waarbij de overheid aan tafel zit
 • Begeleiding bij maatschappelijke issues & organisaties
 • Begeleiding  bij mediation bij privé-conflicten/families 
 • Begeleiding bij mediation in het onderwijs
 • Onafhankelijke begeleiding bij conflicten 

Uitgangspunten bij mediation door hijink & zo:

 • vierde wand-principe: door het bewust inzetten van mediation en de waarneming door de mediator krijgt een conflictsituatie werkelijk bestaansrecht en doet daarmee recht aan de betekenis, waardoor er weer beweging en oplossingsruimte kan ontstaan <De vierde wand is een begrip uit de theaterwereld waarmee de voorkant van het toneel wordt aangeduid. De eerste drie wanden zijn de zijkanten en de achterkant van het toneel en de vierde wand is een denkbeeldige wand tussen het publiek en het podium.>
 • vertrouwelijkheid
 • vrijwillige deelname
 • intakegesprek
 • mediationovereenkomst bij de start
 • vaststellingsovereenkomst of soortgelijke afspraken bij afronding
 • werken volgens de systemische principes binding, ordening, balans en bestemming.

Mediation past als:

 • een conflict of situatie is geëscaleerd
 • er behoefte is aan een onafhankelijke procesbegeleider omdat het niet lukt om gezamenlijk uit de situatie te komen
 • er bereidheid is om met de andere betrokkene(n) om tafel te gaan
 • het van belang is dat het in een vertrouwelijke sfeer wordt opgelost
 • de voorkeur uitgaat naar een eigen oplossing, in plaats van een door derden (bijvoorbeeld de rechter) opgelegde oplossing
 • het fijn is als er op korte termijn duidelijkheid komt
 • er behoefte is aan een relatief voordelige oplossing.

Kijk hier voor het MfN-reglement 

Ook biedt bureau hijink & zo systemische trainingen en workshops aan conflictbegeleiders en mediators:

Aanvraag en informatie over mediation: